Διάκριση στα Bravo Sustainability Dialogues & Awards 2022 για την πρωτοβουλία «ΖΗΣΕ ΧΩΡΙΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ- LIVE WITHOUT BULLING»

Η SKAG  διακρίθηκε για ακόμα μία χρονιά στα “Bravo Sustainability Dialogues & Awards 2022”, στον πυλώνα “Bravo Society”, για την πρωτοβουλία «Ζήσε Χωρις Εκφοβισμό – Live without Bulling».

Με κύριο γνώμονα την προστασία και τη διαφύλαξη της καλής ψυχολογίας των παιδιών μας αλλά και της μείωσης του εκφοβισμού σε οποιοδήποτε χώρο και εάν βρίσκονται, η εταιρία SKAG AΒΕΕ υλοποίησε μία πρωτοβουλία/ δράση με θέμα «ΖΗΣΕ ΧΩΡΙΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ- LIVE WITHOUT BULLING» με θετικό αντίκτυπο όχι μόνο για τα παιδιά αλλά και στους γονείς και στη σχολική και εκπαιδευτική κοινότητα.

Στόχος της δράσης είναι η  ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, αξιοποίηση και ανάπτυξη δράσεων με σκοπό την πρόληψη της σχολικής βίας και του εκφοβισμού, του συνόλου των εμπλεκομένων, δηλαδή του σχολείου, της οικογένειας και της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Στο πλαίσιο της εν λόγω ιδέας, η εταιρεία Θ.Κ.ΣΚΑΓΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε. υποστηρίζει  το πρόγραμμα ΖΗΣΕ ΧΩΡΙΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ- LIVE WITHOUT BULLING, συμβάλλοντας στη διάδοσή του, στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς, μέσα από τα εσωτερικά  διαχωριστικά των θεματικών τετραδίων, παρουσιάζονται τα μηνύματα και η ενημέρωση για την δράση  «ΖΗΣΕ ΧΩΡΙΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ- LIVE WITHOUT BULLING» στα σπιράλ  θεματικά τετράδια της SKAG.

Στα  θεματικά τετράδια της συγκεκριμένης σειράς SKAG που κυκλοφορούν, περιέχουν στα εσωτερικά διαχωριστικά τους, ενθαρρυντικά και υπενθυμιστικά μηνύματα του φορέα που ασχολείται με τον εκφοβισμό ΖΗΣΕ ΧΩΡΙΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ – LIVE WITHOUT BULLING, καθώς και όλα τα στοιχεία επικοινωνίας σε περίπτωση αναγκαίας παρέμβασης όπου  δίνονται πληροφορίες για την άμεση μετάβαση στην  επίσημη ιστοσελίδα ww.livewithoutbulling.com και παραπομπή στις  σελίδες τους στα κοινωνικά δίκτυα, και εύκολα προσβάσιμες από τους νέους και κάθε ενδιαφερόμενο.

Η ενεργός συμμετοχή, συμβολή και η συνεργασία όλων των άμεσα και έμμεσα εμπλεκομένων στο φαινόμενο της σχολικής βίας και του εκφοβισμού, είναι απαραίτητη.

Μέσα από  την καθημερινή χρήση  των θεματικών  τετραδίων σπιράλ της SKAG,  δημιουργείται ένα μέσο επικοινωνίας και διαρκούς ενημέρωσης για το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού και της βίας, με θετικό αντίκτυπο όχι μόνο στα παιδιά αλλά και στους γονείς και στη σχολική κοινότητα.

Γίνεται κατανοητό το γεγονός ότι κακοποιητικές συμπεριφορές δεν είναι αποδεκτές και υπάρχει η δυνατότητα αναφοράς και αναζήτησης βοήθειας.

Διάκριση στα Bravo Sustainability Dialogues & Awards 2021 για την θεματική σειρά τετραδίων SAVE EARTH

Η Θ. Κ. ΣΚΑΓΙΑΣ ΑΒΕΕ με τη θεματική σειρά τετραδίων SAVE EARTH απέσπασε το βραβείο στο Bravo Sustainability Award 2021 στον Πυλώνα Κοινωνία για την πρωτοβουλία: Παραγωγή θεματικών τετραδίων αναφερόμενοι στους 17 Παγκόσμιους Στόχους. Η εταιρεία συνεργάζεται με μία σειρά φορέων, στηρίζοντας ενεργά τις τοπικές κοινωνίες σε όλη τη χώρα και ιδιαίτερα τις ευπαθείς ομάδες.

Στόχος Πρωτοβουλίας  ήταν η ενημέρωση για τους 17 παγκόσμιους στόχους των Ηνωμένων Εθνών και διασφάλιση ότι όλοι οι εκπαιδευόμενοι (μαθητές, φοιτητές, εκπαιδευτικοί και ακαδημαϊκοί) θα αποκτήσουν την απαραίτητη γνώση για να προάγουν την βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής κοινωνίας.

Στις αρχές του 2020 επιλέξαμε να παράγουμε μια νέα σειρά θεματικών τετραδίων «Save Earth» , τα οποία λειτουργώντας ως εργαλείο γνώσης συνέβαλαν στη διοχέτευση της γνώσης των 17 στόχων για την βιώσιμη ανάπτυξη στην ελληνική κοινωνία και ειδικά στα παιδία, γιατί πιστεύουμε ότι αυτά είναι το βιώσιμο μέλλον μας.

Το κάθε θεματικό τετράδιο αναφέρει ένα παγκόσμιο στόχο το οποίο και απεικονίζεται στο εξώφυλλό του και κάτω από τον κάθε αναγραφόμενο στόχο, παρουσιάζονται προτάσεις για την επίτευξη του κάθε στόχου.

Έτσι πετύχαμε και τον πρωταρχικό στόχο της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, την ενημέρωση δηλαδή της ελληνικής κοινωνίας για τους 17 ΣΒΑ του ΟΗΕ και για τα μέσα υλοποίησης τους.